8 maja 2017, 11:2:27

Projekt „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Zakres dotyczy  modernizacji energetycznej 11 budynków użyteczności publicznej – 5 przedszkoli i 6 szkół, charakteryzujących się największymi stratami ciepła i energii. Termomodernizacja ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie wskazane
w audytach energetycznych usprawnienia, w tym w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, fundamentów, wymianę stolarki, modernizację sieci oświetleniowej i opraw, modernizację  instalacji c.o. i źródeł ciepła, wentylacji.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną następujące wskaźniki efektywności: roczne oszczędności energii cieplnej 62,28%, energii elektrycznej 55,32%, obniżenie emisji CO2 59,42%, obniżenie emisji PM10 56,17%.

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania
11 budynków użyteczności publicznej do współczesnych standardów energetycznych, ograniczających zużycie energii, emisji gazów cieplarnianych
i pyłów zawieszonych szkodliwych dla środowiska i mieszkańców.

Termin realizacji: 2017-2019.

Wartość całkowita: 46 283 632,26 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 18 369 301,25 PLN

Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×